HTC Hero - Hard / Soft Reset

Aby zresetować HTC Hero do ustawień fabrycznych (domyślnych):

Miękki reset

Na Ekranie głównym stuknij Menu> Ustawienia> Zabezpieczenia> Reset danych fabrycznych.

  • Spowoduje to otwarcie ekranu resetowania danych fabrycznych.
  • Wybierz Resetuj telefon> Wymaż wszystko

Twardy reset

Aby wykonać twardy reset

  • Wyłącz swój telefon
  • Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski HOME, POWER i BACK.
  • Procedura resetowania rozpocznie się w ciągu kilku sekund.
Poprzedni Artykuł Następny Artykuł

Najważniejsze Wskazówki