Excel - IF to błąd z dopasowaniem 2 komórek

  • Kwestia
  • Rozwiązanie
  • Uwaga

Kwestia

Jeśli mam 2 komórki, muszę dopasować do 2 wierszy tablicy i wydrukować „W” lub „L”, jeśli obie komórki pasują.

To właśnie mam

 = IF (ISERROR (MATCH (C13 i D13, 8: 8 i 9: 9, 0)), „W”, „L”) 

przykład C13: Mike

D13: 9

Wiersz 8 to nazwa, jeśli Mike tam jest, a Wiersz 9 to wiek, jeśli wiek pasuje do wydruku „W”.

Ale moja formuła wydaje się jedynie porównywać pierwszy mecz.

Rozwiązanie

Zamiast

 = IF (ISERROR (MATCH (C13 i D13, 8: 8 i 9: 9, 0)), „W”, „L”) 

próbować

 = JEŚLI (MECZ (C13, 8: 8, FAŁSZ) = DOPASOWANIE (D13, 9: 9, FAŁSZ), „W”, „L”) 

Uwaga

Dziękujemy Excelguru za tę poradę na forum.

Poprzedni Artykuł Następny Artykuł

Najważniejsze Wskazówki