Excel - Obliczanie liczby na podstawie procentowego wzrostu

Kwestia

Jeśli mam numer i chcę, aby formuła wiedziała, że ​​jest to procent innej liczby, jaka jest formuła w EXCEL?

tj. jeśli mam ustaloną liczbę, powiedzmy 14 250 i chcę wiedzieć, jaka jest ta liczba jako 75% „całkowitej” liczby, jak napisać wzór? tj. wiem, robiąc długą ręką, że 14 250 to 75% z 19 000, ale jak napisać wzór, który daje mi tę liczbę 19 000 (jeśli mam ustawioną liczbę 14250 i 75%)?

Rozwiązanie

To nie jest problem w Excelu, ale w arytmetyce.

JEŚLI 14250 JEST WPROWADZONY W A1

w dowolnej pustej komórce wpisz tę formułę, np. B1

 = A1 * 100 / 7, 5 

dostaniesz 190000, a nie 19000, sprawdź.

jeśli umieścisz inną formułę w B2

 = A1 * 100 / 7, 5 

Twój otrzyma 14250 jako czek.

przez to jest to 7, 5% lub 75%

Uwaga

Podziękowania dla venkat1926 za tę poradę na forum.

Poprzedni Artykuł Następny Artykuł

Najważniejsze Wskazówki