Utwórz skrót, aby włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu może czasami zakłócać lub zatrzymywać niektóre aplikacje na komputerze, takie jak nagrywanie płyty CD, oglądanie wideo itp.

Aby uniknąć ręcznej aktywacji lub dezaktywacji wygaszacza ekranu ręcznie (otwórz właściwości wyświetlania ...), możesz utworzyć dwie ikony, jedną, aby wyłączyć wygaszacz ekranu, a drugą, aby go wznowić.

Aby to zrobić, otwórz Notatnik w systemie Windows XP i skopiuj i wklej ten tekst:

Edytor rejestru systemu Windows w wersji 5.00

 [HKEY_CURRENT_USER Panel sterowania 

 „ScreenSaveActive” = „0” 

  • Kliknij menu Plik i kliknij Zapisz jako.
  • Z listy rozwijanej Typ wybierz Wszystkie pliki.
  • Kliknij ikonę Pulpit w lewym menu, aby plik został zapisany na pulpicie systemu Windows.
  • Na koniec w polu Nazwa pliku wpisz Wyłącz wygaszacz ekranu.reg i kliknij przycisk Zapisz.

Powtórz kroki tworzące tym razem plik Włącz wygaszacz ekranu.reg

Ale tym razem wklej następującą zawartość do notatnika

 Edytor rejestru systemu Windows wersja 5.00 [HKEY_CURRENT_USER Panel sterowania Komputer] „ScreenSaveActive” = „0” 

Teraz będziesz mieć skróty @ znajdujące się na pulpicie, które pozwolą Ci aktywować lub dezaktywować wygaszacz ekranu w dowolnym momencie.

Poprzedni Artykuł Następny Artykuł

Najważniejsze Wskazówki